کلمات قصار

معرفی انجمن دهم

IMG_20150918_021557

به نام خدا

خداوندی که اراده و همت را در بندگان خویش نهادینه کردتا بتوانند به دیگران خدمت کنند.

همه جا صحبت از خدمت است،تا آن جا که جمعی می کوشند تا بتوانند برای دیگران بهترین را رقم بزنند ، آن چه از علم و توانایی بهره مندند در اختیار دیگران قرار دهند ، و بالاخره زمینه ای فراهم کنند برای رشد و بروز توانمندی ها و استعداد های دیگران، همان توانایی های بالقوه ای که شکوفایی آن ها جز با تسهیل و هموار کردن راه توسط کسانی کمه مسئول در زمینه مربوطه هستند میسر نخواهد شد.

لذا بر آن شدیم تا با تشکیل گروهی خدوم و با پشتکار در انجمن علمی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی ،گامی هرچند کوچک در جهت پیشبرد فعالیت های با ارزش انجمنی برداشته و ادامه دهنده ی راه مسئولین سابق انجمن صنایع باشیم.راهی که بسیار دشوار و ناهموار بود اما دریافت ۲ تندیس جشنواره ی دانشگاهی حرکت در ابتدای راه نشان راستینی بود بر صحت و پایداری این راه…

راهی که تنها ۱ هدف مشخص و از پیش تعیین شده داشت و هم اکنون نیز شعار انجمن است :

«خدمت به علم ، خدمت به جامعه»

ادامه خواندن معرفی انجمن دهم